TAHAJJUD


Marilah kita berusaha menjalankan perintah Allah, ibadah yang mempunyai banyak keutamaan ini... Semoga Allah menjaga ke-istiqomah-an kita semua dalam beribadah... Amin.

No comments:

Post a Comment